ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

Tisztelt Honfitársak!

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata a 123/2022. számú NVI (Nemzeti Választási Iroda) határozat alapján az országgyűlési képviselők választásához kapcsolódó nemzetiségi szószóló választással összefüggésben 12.070.358.- Ft kampánytámogatást kapott. Az MGOÖ Közgyűlése 2022. március 24. napján megtartott ülésén meghozta a 74/2022 (III. 24.) számú határozatot, mely szerint:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése 11 igen, 3 nem és 1 tartózkodás szavazattal úgy határoz, hogy a 2022. évi országgyűlési választás szószólói kampányfelelősének Kukumzisz György képviselőt választja meg teljes hatáskörrel és felelősséggel a jogszabályi keretek között.

Az MGOÖ Közgyűlése ezen felül arról is határozott, hogy a Fővárosi Görög Önkormányzat által a Görög Szabadságharc emlékére tartott rendezvényt – egybekötve a szószólói kampánnyal – támogatja oly módon, hogy elsődlegesen a Fővárosi Görög Önkormányzat (a továbbiakban: FGÖ) rendezvényéhez igazítják a kampányrendezvényeket, és azok finanszírozását, és a fennmaradt összeget fordítják további kampányrendezvények lebonyolítására. Erről az FGÖ elnök asszonya, a kampányfelelős, valamint a szószólói listán lévő személyek (Koranisz Laokratisz, Agárdi Bendegúz Szpírosz, Tsorbatzoglou Orestis) között még azon a napon egyeztetés zajlott, melyről a Közgyűlés is tájékoztatva lett.

Az MGOÖ Közgyűlése a 2022. napján megtartott ülésén meghozta a 72/2022(III.24.) számú MGOÖ határozatot, mely szerint:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Közgyűlése 14 igen, 1 nem és 0 tartózkodás szavazattal elfogadja Papalexisz Kosztasz javaslatát, miszerint megbeszélés után a Fővárosi Görög Önkormányzat kérelmét hozzáillesztik a szószólói kampánytervhez.

A kampányrendezvények lebonyolítása a kampányfelelős által benyújtott dokumentumokból kapott információk alapján 2022. március 25. napjától 2022. április 2. napjáig tartottak, helyszínei Debrecen, Miskolc, Beloiannisz voltak. Debrecenhez viszonyítva némileg indokolatlan, hogy a görög emberek által nagyobb számban lakott városok Pécs, Tatabánya, Szeged, vagy Eger városa miért nem lehetett házigazdája hasonló rendezvénynek. Budapesten sem került sor kampányrendezvény megtartására, ugyanis a kampányfelelős (Kukumzisz György) által 2022. március 28. napján behozott megrendelések és számlák szerint a 12.070.358.- Ft kampánytámogatásból cca. 11.200.000.- Ft már „elköltésre” kerültek, így az Fővárosi Görög Önkormányzat által kért, és a Közgyűlés által elfogadott FGÖ rendezvény támogatására csak minimális forrás maradt. Ezúton kívánom hangsúlyozni, hogy az FGÖ rendezvénye támogatásának elmaradása, és ez által a Közgyűlés határozata végrehajtásának elmulasztása vonatkozásában az önkormányzatot, mint jelöltállító szervezetet felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a kampányfelelős egymaga önhatalmúlag rendelkezett az összegek felett.Kampányrendezvény Miskolc

2022. március 26. napján tartottak kampányrendezvényt a görög nemzetiségi szószólói lista tagjai (Agárdi Bendegúz Szpírosz, Tsorbatzoglou Orestis). A kampányrendezvény szervezésével egy debreceni céget bíztak meg, mely cég a becsatolt dokumentumok szerint a miskolci rendezvényt megelőzően a debreceni kampányrendezvényt is bonyolította. Az árajánlatban külön összegekkel feltüntetve, és a szervező cég által benyújtott számla összegében is a következő tevékenység szerepelnek Miskolc vonatkozásában: kampányrendezvény szervezése (395.000.- Ft), zeneszolgáltatás (120.000.- Ft), terembérlet (200.000.- Ft), hangosítás, technikai háttér (440.000.- Ft), catering 150 főre! (900.000.- Ft), kiszállási díjak, útiköltség (120.500.- Ft). A kampányrendezvény megrendezéséről fotók készültek, a fényképek és a megjelent görög közösség tagjainak beszámolói alapján a rendezvényen cca. 30 személy vett részt. A hangosítás összege a piaci ár figyelembevételével is aggályos, ugyanis erre a tevékenységre – a debreceni rendezvénnyel egyetemben – egy másik cég is külön számlázott, mely cég a helyi görög önkormányzat elnökének tulajdonában áll, és aki a Magyaroszági Görögök Országos Önkormányzatának elnökhelyettese Tsorbatzoglou Orestis. A miskolci és debreceni rendezvények hangosítására összesen cca. 1.400.000.- Ft lett kiszámlázva! Az MGOÖ elnökhelyettese későbbiekben visszavonta a már kiállított saját vállalkozására kiállított számláját, de a hangosításra fordított összeg a két rendezvény vonatkozásában így is 880.000.- Ft összegbe került, oly módon, hogy Miskolcon információink, és a képek tanúsága szerint Mantzourakis Sarantis egyedül lépett fel, saját hangosítást használva.

Kampányrendezvény Debrecen

2022. március 25. napján került Debrecenben megrendezésre?? a kampányrendezvény, melyen információink szerint (a behozott fényképek ezt nem igazolják) a görög nemzetiségi szószólói lista egy tagja, Tsorbatzoglou Orestis vett részt. A kampányfelelős beszámolója szerint a rendezvényen 12 fő vett részt. A rendezvényt a miskolci rendezvényt is megszervező cég bonyolította. Az árajánlatban külön összegekkel feltüntetve, és a szervező cég által benyújtott számla összegében is a következő tevékenység szerepelnek: kampányrendezvény szervezése (250.000.- Ft), zeneszolgáltatás (120.000.- Ft), terembérlet (80.000.-Ft), hangosítás, technikai háttér (440.000.- Ft), catering 40 főre! (240.000.- Ft). A rendezvényről készült fotók a dokumentációban ellentmondásosak voltak, a becsatolt fotók egy része táncoktatásról készült, a másik része egy családias rendezvényről. Egyik fotódokumentáció sem bizonyítja, hogy kampányrendezvény lett volna. Megjegyzendő, hogy az elszámolás határideje napján délelőtti órákban behozott fotókon a táncoktatásban résztvevők között szereplő görög származású személyek nem hallottak a debreceni kampányrendezvényről, és azon nem is vettek részt. Az délutáni órákban benyújtott fotókon pedig nem látszik egy görög származású személy sem, holott a kampánynak elsősorban azokhoz kell szólnia, akik a nemzetiségi névjegyzékben szavazóként megtalálhatóak. A kampányfelelős által aláírt beszámolóban hivatkozott filhellén érdeklődők nem alkotnak szavazóbázist a nemzetiségi lista vonatkozásában. A fellépőkről a kampányfelelős beszámolójában sincs adat, így a zeneszolgáltatás és a hangosítás teljesítése is erősen megkérdőjelezhető.

Kampányrendezvény Beloiannisz

2022. március 31. napján került sor a beloianniszi kampányrendezvényre, ahol az árajánlatban külön összegekkel feltüntetve, és a szervező cég által benyújtott számla összegében is a következő tevékenység szerepelnek: kampányendezvény szervezése (385.000.- Ft), reklám készítése, tervezése, nyomdai tevékenység, elhelyezés (256.000.- Ft), fellépő díjak (150.000.- Ft), zeneszolgáltatás (295.000.- Ft), hangosítás, technikai háttér (413.000.- Ft) teljeskörű vendéglátás 250 fő! – 6000.-Ft/fő (1.500.000.- Ft). Azonban a résztvevő vendégek elmondása szerint, valamint a fényképekből is megállapítható, hogy a beloianniszi kampányrendezvényen a fellépő táncegyüttesekkel együtt cca. 40 fő vett részt. A dokumentációban a rendezvény szervezője több javított számlát nyújtott be, melyekből az első alakalommal benyújtott számlán 3.000.000.- Ft értékben PR, kommunikációs tevékenységet végzett. A második alkalommal benyújtott számlát pedig már kereskedelmi bemutató, vásár szervezése szakmakóddal nyújtotta be. Mindkét esetben aggályos a rendezvényszervezés megjelölt szakmakódokkal történő megrendelése.

Megjegyzendő mindhárom rendezvény költsége vonatkozásában, hogy az MGOÖ által 2022. április 24. napján a Görögség Házában megszervezett húsvéti ünnep mindösszesen cca. 1.200.000.- Ft összegbe került, ahol közel 400 ember fordult meg, két tánccsoport és két zenekar vett részt hangosítással együtt, továbbá a résztvevők megvendégelése történt melegétellel, és italokkal. Visszajelzések alapján az utóbbi évtizedek egyik legjobb rendezvénye volt, melyen a tömeg egységben és fergeteges hangulatban ünnepelt.

A kampányrendezvények vonatkozásában a kampánytámogatás elszámolása mind számviteli szempontból, mind az elszámoláshoz szükséges dokumentáció szempontjából súlyos hibákban és hiányosságokban szenvedett. A kampányfelelős Kukumzisz György saját nevében kötött jelentős összegekre szerződéseket pénzügyi ellenjegyzés nélkül, illetve az MGOÖ elnöke előzetes tájékoztatása nélkül. Sok esetben az általa megrendelt tevékenységek erősen túlárazottak, a beloianniszi kampányesemény megrendezésére első körben PR, kommunikációs tevékenység tárgyában kötött szerződést, majd az csak a kifogásolást követően lett a már fentebb megjelölt szakmakódra javítva. Megállapítható, hogy a kampányfelelős jogosultság nélkül írta alá a szerződéseket, hatáskörét súlyosan átlépve.

Fontos megjegyezni, hogy a kampánytevékenységnek mindig nyilvánosnak kell lennie, a megbízónak minden esetben meg kell győződnie arról, hogy a megrendezett kampányesemény nyilvános volt, arra bármennyien, és nemcsak az árajánlatokban szereplő 40-150-250 fő közötti személy jelenhetett meg. Ennek bizonyítására az, hogy az esemény hol került meghirdetésre, mely szórólapokkal invitálták a résztvevőket, hol jelentek meg az eseményről nyilvános plakátok, – a beloianniszi eseményt leszámítva – nem kerültek becsatolásra. Fülöpné Kipru Miranda képviselőasszony a legutóbbi MGOÖ Közgyűlésen határozottan állította, hogy az összes beloianniszi házba bedobtak színes meghívókat. Ennek ellentmond az a tény, hogy néhány a településen élő és megkérdezett görög család nem tudott a rendezvényről, meghívót nem kapott és később is csak a facebookról értesült róla. A kampányeseményekre a jelölőszervezet (MGOÖ) egyetlen esetben sem kapott meghívást, azon nem vett részt.

Kampányfilm készítése

A kampányfilmek elkészültek, erről Agárdi Bendegúz Szpírosz és a kampányfelelős nyilatkozatot írtak alá, melyben rögzítésre került az is, hogy a filmek melyik elektronikus felületen érhetők el.

Ajándéktárgyak

A kampányfelelős által 3.059.303 Ft összegben megrendelt termékek (műanyag golyóstóll, automata esernyő, műbőr borítású jegyzetfüzet gumipánttal, vászontáska hosszú fülekkel, kitűző) hibás megrendelésnek bizonyultak, hiszen az reklámtárgyakon szereplő honlap cím www.ellinismos.hu hét (7) éve „alvó állapotban van” információt nem tartalmazó felület. Az önkormányzat weboldalának hivatalos címe 2015 óta a www.mgoo.hu. Az érdeklődök számára átadott reklámtárgyakat lelkesen osztogatók ezzel megtévesztették közösségünk tagjait. A „hasznos” tárgyakból a Magyarországi Görögök Országos önkormányzata, mint jelölőszervezet nem kapott egyetlen darabot sem.

Továbbra is fenntartom azon álláspontomat, hogy etikailag kifogásolható az, ha az önkormányzat az elnökhelyettesének (Tsorbatzoglou Orestis) tulajdonában álló gazdasági társasággal köt szerződést az önkormányzat bármely szolgáltatás vagy feladat ellátására. Ugyancsak aggályos, ha az önkormányzat olyan céggel szerződik, melynek a tagja a nemrég megválasztott szószóló közeli hozzátartozója cégének is társtulajdonosa.

Összegzés

Az állami közpénzek felhasználása átláthatóságának biztosítása a választópolgárok és a mindenkori magyar kormányzat érdeke. Közérdek az önkormányzati működést érintően a közpénzekkel való gazdálkodás átláthatóbbá tétele. Levelem megírását a független belső ellenőri jelentésben tett megállapítások figyelembevételével fogalmaztam meg, és a teljes dokumentációt megküldtem az Állami Számvevőszék és a Magyar Államkincstár részére is.

Tájékoztatom a Tisztelt Honfitársaimat, közösségünk görög és magyar tagjait, hogy a fenti kifogások miatt felelős elnökként nem adhatom nevemet és jóváhagyásomat a jelentősen túlárazott és vélhetően fiktív számlák kifizetéséhez, színlelt rendezvényekhez, és kötelezettségvállalóként nem érvényesíthetem a kampányfelelős által jogosulatlanul történt -fentebb leírt – megrendeléseket és aláírt szerződéseket.

Budapest, 2022. április 29.

Hristodoulou Konstantinos
elnök
s.k.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συμπατριώτες,

Η Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Ουγγαρίας σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αρ. 123/2022 του Εθνικού Εκλογικού Γραφείου περί των βουλευτικών εκλογών και των εκπροσώπων των εθνοτήτων του Ουγγρικού Κοινοβουλίου, έλαβε 12.070.358,- φιορίνια οικονομική επιχορήγηση για προεκλογική καμπάνια.
Η ΑΕΟΥ στη συνεδρίασή της στις 24/03/2022, πήρε την ακόλουθη υπ’ αρ. 74/2022(ΙΙΙ.24.) απόφαση:

Το Συμβούλιο της ΑΕΟΥ αποφασίζει με ψήφους 11 υπέρ, 3 κατά και 1 αποχή να εκλέξει τον Γεώργιο Κουκουμτζή υπεύθυνο καμπάνιας του εκπροσώπου της βουλής με πλήρη επάρκεια και ευθύνη στα πλαίσια του νόμου.
Το Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΑΕΟΥ εκτός τούτου, αποφάσισε να υποστηρίξει την εκδήλωση προς τιμήν της Ελληνικής Επανάστασης της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Βουδαπέστης (ΑΕΒ), συνδέοντάς την με την καμπάνια του εκπροσώπου της βουλής, σύμφωνα με τα εξής: οι εκδηλώσεις της καμπάνιας και χορηγήσεις της θα προσαρμοστούν κυρίως στις εκδηλώσεις της ΑΕΒ, και το υπόλοιπο ποσό θα ξοδευτεί στις εκδηλώσεις καμπάνιας. Γι’ αυτό το γεγονός συμφώνησαν την ίδια μέρα η Πρόεδρος της ΑΕΒ, ο Υπεύθυνος της καμπάνιας καθώς και τα πρόσωπα που βρίσκονται στη λίστα εκπροσώπων βουλής (Λαοκράτης Κοράνης, Σπύρος Αγκάρντι και Ορέστης Τσορμπατζόγλου) και ενημέρωσαν το Συμβούλιο.
Η ΑΕΟΥ στη συνεδρίασή της στις 24/03/2022 πήρε την παρακάτω υπ. αρ. 72/2022(ΙΙΙ.24.)
απόφαση:

Το Δ.Σ. της ΑΕΟΥ ψηφίζει με 14 υπέρ, 1 κατά ψήφους την πρόταση του Κωνσταντίνου Παπαλέξη, δηλαδή να ενωθεί, μετά από τη συνεδρίαση, η αίτηση της ΑΕΒ με το σχέδιο καμπάνιας του εκπρόσωπου της βουλής.
Η διάρκεια των εκδηλώσεων της καμπάνιας ήταν από τις 25 Μαρτίου ως τις 2 Απριλίου, σύμφωνα με τα ντοκουμέντα που είχαν υποβληθεί, οι τοποθεσίες ήταν οι οικισμοί Debrecen, Miskolc και Μπελογιάννης. Σε σύγκριση με τον πληθυσμό Ελλήνων της πόλης Debrecen φάνηκε παράξενο, ότι οι πόλεις Pécs, Tatabánya, Szeged ή Eger, όπου μένουν περισσότεροι Έλληνες, γιατί δεν φιλοξένησαν μια τέτοια εκδήλωση. Ούτε στη Βουδαπέστη δεν πραγματοποιήθηκε εκδήλωση καμπάνιας, γιατί, σύμφωνα με τα τιμολόγια που υποβλήθηκαν από τον κ. Γεώργιο Κουκουμτζή, υπεύθυνο της καμπάνιας, από τη χορήγηση 12.070.358,- φιορινιών, περίπου 11.200.000,- φιορίνια είχαν ήδη «ξοδευτεί». Γι’ αυτό, για την υποστήρηξη της εκδήλωσης της ΑΕΒ, που ζητήθηκε από την ίδια την ΑΕΒ και έγινε δεκτή από το Δ.Σ. της ΑΕΟΥ, έμειναν μόνο λίγα χρήματα. Θέλω να τονίσω ότι η ΑΕΟΥ, ως οργάνωση υποβολής, δεν ευθύνεται για την μη εκτέλεση της απόφασης του Δ.Σ., γιατί ο υπεύθυνος καμπάνιας είχε αυθαίρετο έλεγχο στο ποσό της υποστήριξης.

Εκδήλωση καμπάνιας στο Miskolc
Στις 26 Μαρτίου 2022 πραγματοποίησαν εκδήλωση καμπάνιας τα μέλη της λίστας εκπροσώπων της ελληνικής εθνότητας, ο Σπύρος Αγκάρντι και ο Ορέστης Τσορμπατζόγλου. Με την οργάνωση της εκδήλωσης εξουσιοδότησαν μια εταιρία από την πόλη Debrecen, η οποία εταιρία, σύμφωνα με τα χαρτιά που υποβλήθηκαν, είχε οργανώσει προηγουμένως και την εκδήλωση στο Debrecen. Στην προσφρορά, όπως και στο τιμολόγιο που υποβλήθηκε από την οργανώτρια εταιρία, καταγράφονται οι ακόλουθες δραστηριότητες και ποσά στην πόλη Miskolc: διοργάνωση εκδήλωσης καμπάνιας (395.000,- φιορίνια), παροχή μουσικής (120.000,- φιορίνια), ενοίκιο αίθουσας (200.000,- φιορίνια), ήχος, τεχνικές εργασίες (440.000,- φιορίνια), φαγητά για 150 άτομα! (900.000,- φιορίνια), κόστος ταξιδιού (120,500,- φιορίνια). Για την διεκπεραίωση της εκδήλωσης τραβήχτηκαν φωτογραφίες, σύμφωνα με τις οποίες, συν τους απολογισμούς των παρισταμένων μελών της ελληνικής κοινότητας, στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 30 άτομα. Το κόστος του ήχου, βάσει των τιμών της αγοράς, είναι αρκετά προβληματικό, γιατί σ’ αυτήν την δραστηριότητα, μαζί με την εκδήλωση του Debrecen, υπέβαλε τιμολόγιο επίσης μια άλλη εταιρία, η οποία ανήκει στην ιδιοκτησία του προέδρου της τοπικής ελληνικής αυτοδιοίκησης. Ο ιδιοκτήτης παράλληλα είναι και ο αντιπρόεδρος της ΑΕΟΥ, ο Ορέστης Τσορμπατζόγλου. Για την ηχοληψία στις πόλεις Miskolc και Debrecen υποβλήθηκαν τιμολόγια με συνολικό κόστος 1.400.000,- φιορινιών! Ο αντιπρόεδρος της ΑΕΟΥ ύστερα απέσυρε το δικό του τιμολόγιο που εκδόθηκε από τη δική του επιχείρηση, έτσι το συνολικό ποσό του ήχου των δυο εκδηλώσεων έμεινε στα 880.000,- φιορίνια, αν και στο Miskolc, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας και όπως μαρτυρούν οι φωτογραφίες, ο Σαράντης Μαντζουράκης εμφανίστηκε μόνος του, χρησιμοποιώντας τα δικά του μηχανήματα ήχου.

Εκδήλωση καμπάνιας στο Debrecen
Στις 2 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε (??) εκδήλωση καμπάνιας στο Debrecen, στην οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας (αν και οι υποβλημένες φωτογραφίες δεν το επιβεβαιώνουν), πήρε μέρος ένα μέλος τη λίστας εκπροσώπων της ελληνικής εθνότητας, ο Ορέστης Τσορμπατζόγλου. Σύμφωνα με τον απολογισμό του υπεύθυνου καμπάνιας, στην εκδήλωση συμμετείχαν 12 άτομα. Τη διοργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβε η ίδια εταιρία που οργάνωσε και την εκδήλωση στο Miskolc. Στην προσφρορά, όπως και στο τιμολόγιο που υποβλήθηκε από την οργανώτρια εταιρία, καταγράφονται οι ακόλουθες δραστηριότητες και ποσά: διοργάνωση εκδήλωσης καμπάνιας (250.000,- φιορίνια), παροχή μουσικής (120.000,- φιορίνια), ενοίκιο αίθουσας (80.000,- φιορίνια), ήχος, τεχνικές εργασίες (440.000,- φιορίνια), φαγητά για 40 άτομα! (240.000,- φιορίνια). Οι φωτογραφίες του απολογισμού ήταν παράδοξες και αμφισβητούμενες, γιατί μερικές τραβήχτηκαν για χοροδιδασκαλία, ενώ άλλες για μια εκδήλωση οικογενειακής ατμόσφαιρας. Καμία φωτογραφία δεν επιβεβαιώνει ότι έγινε εκδήλωση καμπάνιας. Πρέπει να σημειωθεί ότι στις φωτογραφίες που υποβλήθηκαν τις πρωινές ώρες της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας του απολογισμού, στην οποία βρίσκονται σε χοροδιδασκαλία τα μέλη της ελληνικής κοινότητας της πόλης, κανένας απ’ αυτούς δεν είχε ακούσει για εκδήλωση καμπάνιας, και δεν συμμετείχαν σε τέτοια εκδήλωση. Στις φωτογραφίες, που υποβλήθηκαν το απόγευμα την ίδια μέρα, δεν φαίνεται κανένα άτομο ελληνικής καταγωγής στην πόλη, αν και η καμπάνια έπρεπε να προοριστεί για τους πολίτες που είναι δηλωμένοι στην καταγραφή εθνοτήτων ως ψηφοφόροι πολίτες της ελληνικής εθνότητας. Στον απολογισμό που υπογράφτηκε από τον υπεύθυνο της καμπάνιας, αναφέρεται στους φιλέλληνες της πόλης, οι οποίες δεν αποτελούν βάση ψήφου σχετικά με τη λίστα εθνοτήτων. Για παρουσιαστές καλλιτεχνικού προγράμματος δεν υπάρχει αναφορά στον απολογισμό, γι’ αυτό η παροχή μουσικής και ήχου είναι αρκετά αμφισβητούμενη.

Εκδήλωση καμπάνιας στο χωριό Μπελογιάννης
Στις 2 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση καμπάνιας στο χωριό Μπελογιάννης, όπου στην προσφρορά, όπως και στο τιμολόγιο που υποβλήθηκε από την οργανώτρια εταιρία, καταγράφονται οι ακόλουθες δραστηριότητες και ποσά: διοργάνωση εκδήλωσης καμπάνιας (385.000,- φιορίνια), ετοιμασία, σχεδιασμός διαφήμισης, τυπογραφείο, διανομή (265.000,- φιορίνια), αμοιβή παρουσιαστών (150.000,- φιορίνια), παροχή μουσικής (295.000,- φιορίνια), ήχος, τεχνικές εργασίες (413.000,- φιορίνια), μπόλικα φαγητά για 250 άτομα! – 6.000,- φιορίνια / άτομο (1.500.000,- φιορίνια). Σύμφωνα όμως με τη μαρτυρία των παρισταμένων και των φωτογραφιών, μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι στην εκδήλωση καμπάνιας στο χωριό Μπελογιάννης, μαζί με τους παρουσιαστές καλλιτεχνικού προγράμματος συμμετείχαν περίπου 40 άτομα. Ο οργανωτής της εκδήλωσης στα ντοκουμέντα υπέβαλε περισσότερα τιμολόγια που ήταν διορθωμένα, από τα οποία για πρώτη φορά στο τιμολόγιο γράφτηκε επικοινωνιακή δραστηριότητα (PR) με αξία 3.000.000,- φιορινιών. Στο τιμολόγιο που υποβλήθηκε για δεύτερη φορά, γράφτηκε ως επαγγελματικός κωδικός η οργάνωση εμπορικής παρουσίασης και αγοράς. Και στις δυο περιπτώσεις είναι αμφισβητούμενη η παραγγελία οργάνωσης της εκδήλωσης με τους παραπάνω επαγγελματικούς κωδικούς.

Σε σχέση με τη διοργάνωση και των τριών εκδηλώσεων πρέπει να σημειωθεί, ότι η εορταστική εκδήλωση του Πάσχα, που οργανώθηκε από την ΑΕΟΥ και διεξάχθηκε στις 24 Απριλίου στον Οίκο του Ελληνισμού, κόστισε μόνο 1.200.000,- φιορίνια, παρόλο που παραβρέθηκαν περίπου 400 άτομα, συμμετείχαν δύο χορευτικά συγκροτήματα και δύο ορχήστρες μαζί με τεχνικές εργασίες ήχου, ενώ προσφέρθηκαν στους καλεσμένους ζεστά φαγητά και αναψυκτικά. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ήταν μια από τις καλύτερες εκδηλώσεις των τελευταίων δεκαετιών, όπου ο κόσμος γιόρτασε ενωμένος σε καταπληκτική ατμόσφαιρα.

Σχετικά με τις εκδηλώσεις καμπάνιας πρέπει να διατυπώσουμε ότι ο απολογισμός της χρηματοδότησης της καμπάνιας διαθέτει σοβαρά λάθη και ελλείψεις ως προς το λογιστικό μέρος, καθώς και την υποβολή ντοκουμέντων. Ο υπεύθυνος καμπάνιας, Γεώργιος Κουκουμτζής, σύναψε συμβόλαια στο δικό του όνομα με σημαντικά ποσά, χωρίς χρηματική προσυπογραφή και την προηγούμενη ενημέρωση τού προέδρου της ΑΕΟΥ. Οι δραστηριότητες που παρήγγειλε, πολλές φορές έχουν υπερβολικά υψηλές τιμές. Στην περίπτωση του Μπελογιάννη για πρώτη φορά σύναψε συμβόλαιο σε τομέα επικοινωνιακής δραστηριότητας (PR), και μόνο μετά από την έκφραση διαμαρτυρίας διορθώθηκε ο επαγγελματικός κωδικός. Διαπιστώθηκε ότι ο υπεύθυνος καμπάνιας υπέγραψε τα συμβόλαια χωρίς να έχει το δικαίωμα, παραβιάζοντας σοβαρά την αρμοδιότητά του.

Σημαντικό είναι ότι η εκδήλωση καμπάνιας πρέπει να είναι πάντα δημόσια, και ο εξουσιοδοτών πάντα πρέπει να διαπιστώνει ότι η διοργανωμένη εκδήλωση καμπάνιας ήταν δημόσια, και μπόρεσαν να παραβρεθούν όσοι ήθελαν, όχι μόνο αυτά τα 40-50-250 άτομα που παρουσιάστηκαν στις προσφορές. Για την επιβεβαίωση της δημοσιότητας, δηλαδή η εκδήλωση που διαφημίστηκε, με ποια φυλλάδια προσκάλεσαν τον κόσμο, πού δημοσιεύτηκαν δημόσιες αφίσες – εκτός από την εκδήλωση στον Μπελογιάννη – δεν έγινε αναφορά. Η αντιπρόσωπος κα Fülöpné Kipru Miranda στην τελευταία συνεδρίαση δήλωσε ρητά, ότι σε κάθε σπίτι στο χωριό Μπελογιάννης διανεμήθηκαν προσκλήσεις. Η δήλωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός, ότι μερικές ελληνικές οικογένειες που ζουν στον οικισμό, δεν ήξεραν για την εκδήλωση, πρόσκληση δεν πήραν, και ενημερώθηκαν για την εκδήλωση μόνο εκ των υστέρων από το facebook. Για τις εκδηλώσεις καμπάνιας η οργάνωση εξουσιοδότησης (ΑΕΟΥ) σε καμία περίπτωση δεν πήρε πρόσκληση και δεν παρεβρέθηκε σε καμία εκδήλωση καμπάνιας.
Ετοιμασία ταινίας καμπάνιας
Οι ταινίες καμπάνιας ετοιμάστηκαν, γι’ αυτό υπέγραψαν δήλωση ο Σπύρος Αγκάρντι και ο υπεύθυνος καμπάνιας, και δηλώθηκε η ηλεκτρονική επιφάνεια όπου οι ταινίες είναι προσβάσιμες.

Διαφημιστικά δώρα
Τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν από τον υπεύθυνο καμπάνιας αξίας 3.059.303 φιορινιών, (πλαστικό στυλό, αυτόματη ομπρέλα, ατζέντα με ψευδοδερμάτινο εξώφυλλο και με λάστιχο, τσάντα από λινό με μακριά χερούλια, καρφίτσες) φάνηκαν ως εσφαλμένες παραγγελίες, αφού η ιστοσελίδα, της οποίας το όνομα γράφεται στα διαφημιστικά δώρα, www.ellinismos.hu, εδώ και επτά (7) χρόνια είναι απενεργοποιημένη, δεν διαθέτει καμία πληροφορία για την ΑΕΟΥ. Ο επίσημος σύνδεσμος της ιστοσελίδας της ΑΕΟΥ από το 2015 είναι www.mgoo.hu. Οι ενθουσιώδεις διανομείς των διαφημιστικών δώρων με την πράξη τους παραπληροφόρησαν τα μέλη της κοινότητάς μας. Από τα «χρήσιμα» αντικείμενα η ΑΕΟΥ ως οργάνωση εξουσιοδότησης, δεν πήρε κανένα.
Εξακολουθώ να ισχυρίζομαι ότι ηθικά αμφισβητείται το γεγονός, όταν η αυτοδιοίκηση συνάπτει συμβόλαιο με εταιρία οικονομικού χαρακτήρα, που ο ιδιοκτήτης είναι ο αντιπρόεδρος της ΑΕΟΥ, ο Ορέστης Τσορμπατζόγλου, για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε παροχής ή καθήκοντος. Επίσης είναι ανησυχητικό γεγονός, όταν η αυτοδιοίκηση συνάπτει συμβόλαιο με εταιρία, της οποίας το μέλος είναι συνέταιρος ιδιοκτήτης της εταιρίας ενός κοντινού συγγενή του εκπρόσωπου βουλής, ο οποίος εκλέχτηκε πρόσφατα.

Σύνοψη
Η εξασφάλιση διαφάνειας των δημόσιων κρατικών χρημάτων είναι το συμφέρον και των ψηφοφόρων πολιτών και της εκάστοτε ουγγρικής κυβέρνησης. Σε σχέση με τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης είναι δημόσιο συμφέρον να γίνει πιο διαφανής η διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Την παρούσα επιστολή μου έγραψα με βάση τις διαπιστώσεις που βρίσκονται στην αναφορά του ανεξάρτητου εσωτερικού ελεγκτή, και όλα τα ντοκουμέντα στάλθηκαν στην Κρατική Ελεγκτική Υπηρεσία (Állami Számvevőszék) και στο Ουγγρικό Δημόσιο Ταμείο (Magyar Államkincstár).
Ενημερώνω τους Αξιότιμους Συμπατριώτες μας, τα μέλη της κοινότητάς μας, Έλληνες και Ούγγρους, ότι λόγω των παραπάνω ενστάσεων, ως υπεύθυνος πρόεδρος, δεν μπορώ να δώσω το όνομά μου και την έγκρισή μου για την πληρωμή υπερκοστολογημένων τιμολογίων, σε πιθανόν ψεύτικα τιμολόγια, σε πλαστές εκδηλώσεις, και ως υπόχρεος πληρωμής δεν μπορώ να εξαργυρώσω τις παραπάνω παραγγελίες και από τον υπεύθυνο παράνομα υπογεγραμμένα συμβόλαια.

Βουδαπέστη, 29 Απριλίου 2022

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου
Πρόεδρος ΑΕΟΥ

1054 Budapest, Vécsey u.5.

honlap: mgoo.hu   e-mail: titkarsag@mgoo.hu; grtitkar@t-online.hu,

Tel: (+36 1) 302 72 75     Fax: (+36 1) 302 72 77

Kiadványaink

Legújabb Határozatok

TypeFile NameSize

pdf
2012 Hatarozatok 511.1k

pdf
2013 Hatarozatok 658.7k

pdf
2014 Hatarozatok 581.4k

pdf
2015 Hatarozatok 231.3k

docx
2016 Hatarozatok 43.6k

pdf
2017 Hatarozatok 434.4k

pdf
2018 Hatarozatok 552.7k

pdf
2019 Határozatok 340.1k

pdf
2020 Határozatok 524.4k

pdf
2021 Határozatok 629.9k

Legújabb Pályázatok

TypeFile NameSize

pdf
2015 01 01 Palyazat Kulturalis Intezet 110.4k

pdf
2015 01 01 Palyazat Kutatointezet 141.5k

docx
2016 01 01 Palyazattervezet Beloiannisz Iskola Ovoda 16.5k

pdf
2016 01 01 Magyarorszagi Gorog Szinhaz 548.2k

doc
2016 10 27 Palyazat Magyarorszagi Gorogok Kulturalis Intezete 55k

doc
2016 10 27 Palyazat Nikosz Beloiannisz Muvelodesi Haz Es Konyvtar 58.5k

pdf
2017 03 22 Int Vez Palyazat Kul 154.3k

pdf
2017 03 22 Int Vez Palyazat Muvh 154.3k

pdf
2017 06 06 Int Vez Palyazat Nb Altisk 703.5k

pdf
2017 06 06 Int Vez Palyazat Szinh 628.1k

pdf
2017 09 21 Intezmenyvezetoi Palyazat Nikosz Beloiannisz Muv Haz Es Konyvtar 146.6k

pdf
2017 10 27 Int Vez Palyazat Magyarorszagi Gorogok Kulturalis Intezete 666.8k

pdf
2017 10 27 Int Vez Palyazat Nikosz Beloiannisz Muv Haz Es Konyvtar 670.4k

pdf
2018 02 15 Palyazat Fokonyvi Konyvelo 559.4k

pdf
2018 03 20 Palyazat Belso Ellenor 296.9k

pdf
2018 05 03 Intezmenyvezetoi Palyazat Alt Isk Es Ovoda 692.6k

pdf
2018 05 03 Intezmenyvezetoi Palyazat Muvhaz Konyvtar 660.1k

pdf
2018 10 04 Palyazat Belso Ellenor 300.1k

pdf
2019 01 07 Int Vez Palyazat Gorog Intezet 701.3k

pdf
2019 04 03 Nb Alt Isk 1M

pdf
2019 04 03 Nb Muvhaz 981.7k

pdf
2019 08 29 Nbmhk Int Vez Palyazat 752.7k

pdf
2019 12 11 Hivatalvezetoi Palyazat 710.7k

pdf
2019 12 30-1514 724.1k

pdf
2020 01 17 Palyazati Hirdetmeny 392.5k

pdf
2021 02 03 Pályázati Felhívás Hivatalvezető 568.2k

pdf
2021 09 30 Ajánlatkérés Görögség Háza Felújítási Projekt Kivitelezési Munkák Koordinációja 2.9M

pdf
2022 02 10 Int Vez Pályázat Görög Intézet 535.1k

pdf
Ajánlatkérés Görögség Háza Felújítási Projekt Műszaki Ellenőr 2.9M

Elérhetőségek

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata
Cím: 1054 Budapest, Vécsey utca 5.
Telefon: +36 (1) 302-7275
Fax: +36 (1) 302-7277
E-mail: grtitkar@t-online.hu, titkarsag@mgoo.hu

Közelgő Események

Nincsenek következő események.

>> Összes esemény