Görög Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium

Intézmény neve görög nyelven: Ελληνικό 12τάξιο Σχολείο

Székhely: 1054 Budapest, Vécsey u. 5.

Alapításának dátuma: 2016. 07.01.

Fenntartó neve: Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata

Az intézmény alaptevékenysége: Nyolc évfolyamos, középfokú iskolai tanulmányokra felkészítő általános iskolai és nemzetiségi általános iskolai nevelés-oktatás magyar és görög nyelven. Gimnáziumi oktatáshoz görög nyelvi előkészítő biztosítása. Általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányok megkezdésére felkészítő gimnáziumi és nemzetiségi gimnáziumi nevelés-oktatás magyar és görög nyelven.

Alapító Okirat száma: B324/1/2016/9

Törzskönyvi bejegyzés dátuma: 2016.05.10.

Törzskönyvi azonosító szám: 834137

OM azonosító: 203154

Intézményvezető: Vengrinyák Edit

Az intézmény 2016/2017. tanévre szünetelő státuszban.

Share This