Iskolánk jellege

Az intézményünkben folyó görög oktatás a – nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló –17/2013. (III.1.) EMMI rendeletben meghatározott formák közül a kiegészítő nemzetiségi iskolai nevelés-oktatási típusnak felel meg. Ennek a nevelési-oktatási formának a nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint a nemzetiségi népismeret átadása a célja. Ezen tartalmak elsajátítását – mint ahogy erre az elnevezése is utal – ún. kiegészítő tanórai foglalkozások keretében biztosítjuk. Iskolánk délutáni munkarend szerint működik, a tanórákat főszabály szerint 14.00h és 19.30h között tartjuk. Iskolánkban 6-21 éves korú általános és középiskolai tanulókat nevelése, oktatása folyik 1-12. évfolyamon.  Ezen kívül az óvodás korú gyerekek számára iskola előkészítő foglalkozásokat kínálunk. A nappali intézményekben általános- ill. középiskolai tanulmányokat folytató diákok iskolánkban vendégtanulóként vesznek részt a görög nemzetiségi nevelés-oktatásban, vendégtanulói jogviszony létesítésével.

A görög nemzetiségi nevelés-oktatásban való részvételt a szülők a mellékletben szereplő nyilatkozat kitöltésével igényelhetik. A nyilatkozat a tanulói jogviszony megszűnéséig vagy a kérelem visszavonásáig érvényes.

Tanulóink előmenetelét görög nyelv és irodalom, valamint görög népismeret tantárgyakból, továbbá magatartásból és szorgalomból értékeljük. Az első félév végén félévi értesítőt, a tanév végén bizonyítványt kapnak. A 12. évfolyam elvégzését követően tanulóink érettségi vizsgát tehetnek görög nyelv és irodalomból, valamint görög népismeretből.

A tanuló kiegészítő görög nemzetiségi nevelés-oktatásban szerzett osztályzatait a szülő (ill. ha 14. életévét betöltött tanulóról van szó, akkor a szülő és a tanuló közös) kérelmére a nappali iskolai tanulmányaiba be kell számítani, ha a vendégtanulói jogviszonyban és a nappali tanulói jogviszonyban folytatott tanulmányok azonos évfolyamra esnek.

Iskolánkban jelenleg a budapesti székhely mellett 14 telephelyen folyik országszerte az oktatás, melyet 8 közalkalmazott pedagógus, 3 óraadó tanár és 2 görögországi vendégtanár közreműködésével látunk el. A tanulói létszám a 2015/16-os tanévben – az iskola-előkészítő csoportokkal együttesen – meghaladta a 250 főt, mely a hazai görögség összlétszámához viszonyítva nagyon jó aránynak mondható.

Elérhetőségek

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata
Cím: 1054 Budapest, Vécsey utca 5.
Telefon: +36 (1) 302-7275
Fax: +36 (1) 302-7277
E-mail: grtitkar@t-online.hu, titkarsag@mgoo.hu

Share This