Iskolánk története

Az 1993. évi nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény fontos állomást jelentett a magyarországi görög oktatás újjáélesztése szempontjából. Az új jogszabályi környezetben megalakult országos és helyi görög önkormányzatok kiemelt feladatuknak tekintették az oktatás ügyét. A Görög Országos Önkormányzat 1995-ben létrehozta iskolánk jogelődjét, az ún. Vasárnapi Görög Iskolát és megszervezte a görög nyelv iskolai keretek között folyó oktatását. Az első tanévre (1995/96-os tanév) kb. 100 tanuló iratkozott be a görög nyelvoktató programra. Az iskola első igazgatója Szabó Kálmánné Caruha Vangelio lett, aki egészen 2013-ig vezette intézményünket. Az első tanévben a tanórákat péntek délutánonként és szombat délelőttönként tartotta a 6-7 fiatalból álló, lelkes tanári kar, melyek közül néhányan még ma is iskolánk pedagógusai. A következő tanévtől – a tanulói létszám növekedésének köszönhetően – az oktatás már hétköznap délutánonként is folyt. Mivel a Görög Országos Önkormányzat ekkor még nem rendelkezett önálló épülettel, ezért a görög oktatáshoz a Hriszto Botev Bolgár-Magyar Általános Iskola és Gimnáziumtól bérelt tantermeket. Saját tantermeket az 1997/98-as tanévtől kezdve a Fővárosi és az Országos Görög Önkormányzat V. kerületi, Vécsey utcai székhelyének épületében kaptunk, ahol a mai napig is folyik az oktatás. A vasárnapi iskola 2004. szeptember 1-jétől új intézményi keretek között, 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskolaként működik, és az évek során több vidéki telephellyel is bővült.  Az iskola a 2015/16-os tanévtől – mintegy hidat építve a ’60-as évek közepén megszakadt görög oktatás és a jelenlegi görög oktatás közé – felvette a Manolisz Glezosz nevet. Ugyanebben a tanévben a vidéki városok mellett budapesti kerületekben is nyitottunk új telephelyeket annak érdekében, hogy a görög oktatás mindenki számára elérhetőbbé, hozzáférhetőbbé váljon.

 

Elérhetőségek

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata
Cím: 1054 Budapest, Vécsey utca 5.
Telefon: +36 (1) 302-7275
Fax: +36 (1) 302-7277
E-mail: grtitkar@t-online.hu, titkarsag@mgoo.hu

Share This