Intézményi adatok

 

Az intézmény hivatalos neve: Manolisz Glezosz 12 Évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola

Az intézmény rövidített neve: Manolisz Glezosz Görög Nyelvoktató Iskola

Az intézmény fenntartó és működtető szerve: Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata

Az intézmény jogállása: Önállóan működő költségvetési szerv

Az intézmény közfeladata: Görög nemzetiségi kiegészítő nevelés-oktatás

Az intézmény alaptevékenysége: A 7-21 éves korú általános és középiskolai tanulók nevelése, oktatása, a görög nyelv, irodalom és népismeret oktatása a nemzetiségi oktatás irányelvei és követelményei szerint. A tanulók felkészítése görög nyelvből érettségire, nyelvvizsgára. Az iskola előkészítő, illetve a tovább nem tanuló görög fiatalok részére nyelvtanfolyamok tartása. A Görög Oktatás- és Egyházügyi Minisztérium Görög Nyelvi Központjának budapesti akkreditált vizsgaközpontja („Ellinomatheia”).

Székhely: 1054 Budapest, Vécsey u. 5.

Telephelyek: Az intézmény telephelyeinek tételes felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az alapító okirat kelte: Budapest, 2004.07.03. , utolsó módosítás: 2016. 05. 26.

Az alapító okirat száma: 13/2004

OM azonosító: 200472

Intézményvezető: Kakukné dr. Partics Krisztina

Mobil: +36 30 6955413

E-mail: griskolatitkar2@gmail.com

 

Alapító okirat letöltése

Módosító okirat letöltése

Elérhetőségek

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata
Cím: 1054 Budapest, Vécsey utca 5.
Telefon: +36 (1) 302-7275
Fax: +36 (1) 302-7277
E-mail: grtitkar@t-online.hu, titkarsag@mgoo.hu

Share This